หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

กองช่าง

 • thumbnail

  นายพงษ์ณุรัตน์ นิตย์ใหม่

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายวิทยา เดชบุญ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายธวัชชัย สุขแสวง

  จ้างเหมาบริหารทั่วไป