หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายธัชชัย โรจนวรางกูร

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวสมใจ พาหอม

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ แก้วกำกง

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ