หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ นาวีสัมพันธ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 081-8776968

 • thumbnail

  นายสุพจน์ อาวุธพันธ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 065-8255753

 • thumbnail

  นายสมบัติ ทองแม้น

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 098-5941198

 • thumbnail

  นายแดง อาวุธพันธ์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 092-9122528