หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายอุเทน เทียมกระโทก

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 085-7659448

 • thumbnail

  นางสุรัตน์ดา อยู่รัมย์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 0871698797

 • thumbnail

  นางสาวเพิ่ม แฉล้มชาติ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย หมู่ที่ 2 0892813669

 • thumbnail

  นายอุทัย กัตโร

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย หมู่ที่ 3 0624695161

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ อันศึกษา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย หมู่ที่ 4 0887762738

 • thumbnail

  นายสิงหา สิงหาระโท

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย หมู่ที่ 6 0848334681

 • thumbnail

  นายบุญมี สถานเถื่อน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย หมู่ที่ 7 0610900337