หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

หัวหน้าส่วนราชการ

  • thumbnail

    นายธัชชัย โรจนวรางกูร

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 098-2495641

  • thumbnail

    (ว่าง)

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย