หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

กองช่าง

  • thumbnail

    นายพงษ์ณุรัตน์ นิตย์ใหม่

    นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  • thumbnail

    นายวิทยา เดชบุญ

    ผู้ช่วยนายช่างโยธา