หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอดิศักดิ์ นาวีสัมพันธ์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 081-8776968

รายละเอียด

ที่อยู่225 ม.2 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์

โทรศัพท์081-8776968

อีเมล