หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุพจน์ อาวุธพันธ์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 065-8255753

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์065-8255753

อีเมล