หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายแดง อาวุธพันธ์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 092-9122528

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์092-9122528

อีเมล